Brewed Thoughts: May 2014

Wednesday, May 28, 2014

Giveaway Alert!

Image from Tiny House Build

Pinay contemporary romance author, Mina V. Esguerra, is having a giveaway this June for my book, In Over Her Head. Sign up for her mailing list and you could just win ebooks, a $10 Amazon gift card, or a prize pack from me! :)

Monday, May 5, 2014

Review: Si Janus Silang at ang Tiyanak ng Tábon


Sa tournament ng TALA Online sa bayan ng Balanga, namatay ang lahat ng manlalaro maliban kay Janus. Sunod-sunod pa ang naging kaso ng pagkamatay ng mga kabataan sa computer shops sai ba’t ibang panig ng bansa. Kinontak si Janus ng nagpakilalang Joey, isa rin umano sa mga nakaligtas sa paglalaro ng TALA na gaya niya. Hindi inasahan ni Janus ang mga matutuklasan niya mula rito na mag-uugnay sa kanya sa misteryo ng kinahuhumalingan niyang RPG—at sa alamat ng Tiyanak mula sa Tábon!

As of this writing, I'm still reeling from reading the book. I didn't get to do anything "productive" yesterday as I just spent it glued to it, reading until I finally finished it today. I never thought to be so affected by something I was only remotely curious of when I saw a friend's pic of the book a couple of days ago. And now I have to say that I experienced the worst case of book hangover. Ever.